Bitwa o Europę

Kampania Bitwa o Europę - Kozacy 2

W trybie "Bitwa o Europę" gramy jednym z dziewięciu państw. Francja, Anglia, Austria, Rosja, Prusy, Egipt, Polska, Hiszpania i Ren. Grę rozpoczynamy na mapie ogólnej która pokazuje wszystkie terytoria należące do poszczególnych państw, ich poziomy obronności, miejsca pobytu nieprzyjacielskich dowódców a także informacje na temat związków z innymi państwami i wydobycia surowców. Warunkiem Zwycięstwa jest po prostu pokonanie przeciwnika i zajęcie jego terytorium.

W trakcie jednej tury możesz przenieść swojego dowódcę i jego armię do innego sektora ( swojego lub wroga), wymieniać surowce, zawierać traktaty dyplomatyczne, sabotować wrogie sektory, ulepszać własne sektory i werbować nowe jednostki spośród dostępnych rekrutów.
Czytaj dalej (przycisk obok):

Zaczynając grę mamy do wyboru różne państwa :

Francja

Francja posiada silne wojsko ale trudną sytuację jeżeli chodzi o terytorium ponieważ będzie atakowana przez Anglię i Hiszpanie ponieważ jest to ich jedyna droga ataku.

Do wyboru mamy takich generałów jak :
Napoleon Bonaparte
Michel Ney
Joachim Murat
Edward-Adolf Józef Mortier
Charles Antoin Louie Alexander Morand
Naunsouty de Champion
Louis de Friant
Louis-Nicolas Davout

Anglia

Anglia ma "bezpieczne" położenie ponieważ jedynym atakiem jest przejście przez sektor Brukseli, przy czym ma bardzo dobrą piechotę i dobrą konnicę - krótko mówiąc dobre państwo na początek.

Do wyboru mamy takich generałów jak :
Wellington, Arthur Wellesley
William Pitt młodszy
William Carr Beresford
Thomas Graham
George Keith Elphinstoun
John Moore
John Hope
Ralph Abercrombie

Prusy

Położenie również trudne ponieważ jest narażone na ataki z wielu frontów dlatego w tym momencie najlepiej użyć dyplomacji i wspólnie walczyć z wrogiem. Prusy podobnie jak Anglia mają silną piechotę i dobrą kawalerie.

Do wyboru mamy takich generałów jak :
Fryderyk Wilhelm III
Gebhard Lebereht von Blucher
Karol II, Wilhelm Ferdynand, Ksiąze Brunszwiku
Frederic Adolph von Calcroit
August von Gneisenau
Friderich Wilhelm von Bulow
Friderich Graf Kleist von Nollendorf I
Gerhard Von Scharnhorst

Egipt

Egipt jak Anglia ma tylko jedną drogę ataku przez terytorium Austrii(Neapol). Egipt jest nacją nietypową ponieważ posiada różnorodne jednostki piechoty i kawalerii które często bardzo dobrze sprawdzają się w walce.

Do wyboru mamy takich generałów jak :
Murad-bej
Ibrahim-bej
Abu Bakr Pasza
Dżezar Pasza
Karim Pasza
Ahmed Pasza

Rosja

Rosja posiada na początku o dwa oddziały więcej niż inne nacje, pierwszymi atakami jakie mogą przeprowadzić Rosjanie to Polska i Austria. Wojsko Rosyjskie jest duże liczebnością; piechota średnia lecz dobra w walce bezpośredniej tak samo konnica.

Do wyboru mamy takich generałów jak :
Aleksander Romanow I
Michaił Iłłarionowicz Kutuzow
Aleksiej Andriejewicz Arkaczejew
Piotr Iwanowicz Bagration
Iłłarion Wasyliewicz Wasylczikow
Michaił Bogdanowicz Barclay de Tolly
Fiodor Piotrowicz Uwarow
Nikołaj Nikołajewicz Rajewski

Ren

Ren także na początku musi mieć się na baczność i albo dobrze prowadzić dyplomację i atakować bądź dobrze rozbudować sektory i przyjąć walkę defensywną w której z czasem będzie posuwać się na przód.

Do wyboru mamy takich generałów jak :

Karl Friderich Wilhelm von Gersdorff
Ernest I
Adam Ludwig von Ochs
Wilhelm I wirtemberski

Austria

Austria ma na początek dużo terytorium a musi się bronić np przed Egiptem ponieważ nie ma innego pola manewru oraz innymi państwami . Ma trudne zadanie przy średnim wojsku lecz tanim.

Do wyboru mamy takich generałów jak :
Franciszek I Austriacki
Ludwik Karol Habsburd
Henri De Bellegarde
Michael von Kienmayer
Karl Freihell Mack von Leiberich
Adam von Neipperg
Franz Jellacić von Buzim
Josef von Liechtenstein

Hiszpania

Hiszpania podobnie może atakować na początek tylko jedno państwo- Francję i ma nie lada wyzwanie ponieważ musi się zmierzyć z dobrym wojskiem posiadając słabsze.

Do wyboru mamy takich generałów jak :
Francisco Javier Casanos y Aragones
Francisco Ballesteros
Miquel Ricardo de Alava
Franciscko Espoz y Mina

Polska

Polska podobnie jak Prusy i Ren musi się fortyfikować i powoli zajmować nowe tereny. Posiadając średnią piechotę i dobrą lekką konnicę może sporo namieszać podczas bitew.

Do wyboru mamy takich generałów jak :
Karol Kniaziewicz
Wincenty Krasiński
Józef Antoni Poniatowski
Józef Zajączek

Okna trybu:

Mapa Europy

Mapa Europy jest podzielona na sektory.
Każdy sektor jest oznaczony kolorem, w zależności od tego, do jakiego należy państwa. Dla przykładu terytorium Wielkiej Brytanii oznaczono kolorem czerwonym. Na początku do Wielkiej Brytanii należą 3 sektory - Londyn, Edynburg i Barcelona. W oknie informacyjnym sektora wyszczególnione są surowce, które są na jego terenie produkowane. Sektory różnią się od siebie, na przykład Londyn produkuje więcej złota, a Edynburg - więcej żywności.
Na mapie zaznaczono też generałów oraz fortyfikacje. Fortyfikacje można rozbudowywać za pomocą przycisku ulepsz obronę. Jeśli sektor zostanie zaatakowany przez wroga, to obszary cechujące się lepszą obroną wystawią do walki z przeciwnikiem więcej jednostek. Na przykład w sektorze o najniższym modyfikatorze obrony garnizon może odeprzeć atak 4 oddziałów, a w sektorze o najwyższym wskaźniku obrony - garnizon odeprze atak aż 18 oddziałów. Podczas operacji ofensywnych istnieje możliwość przeprowadzenia sabotażu na terenie sektorów przeciwnika, aby w ten sposób obniżyć skuteczność ich obrony. W tym celu wybierz sektor przeciwnika, a kiedy pojawi się jego menu, wybierz opcję Sabotuj sektor. Obok opisu formy sabotażu znajdziesz informacje o jego koszcie i prawdopodobieństwie powodzenia.
Głową twojej armii jest generał, który może poruszać się po sektorach, zajmować je i powiększać terytorium swojej ojczyzny. Przebywanie generała w niektórych miejscach dodatkowo zwiększa obronność danej lokacji, a dowodzona przez niego armia rusza do walki u boku oddziałów z fortyfikacji. Aby przemieścić swojego generała, kliknij go lewym przyciskiem myszy i skieruj w jedno z proponowanych miejsc. Czerwona strzałka informuje o tym, że atakujesz sektor przeciwnika, a zielona - że przechodzisz przez miejsce w posiadaniu sił przyjaznych. Każdy generał jest na globalnej mapie oznaczony kolorem odpowiadającym państwu, któremu służy. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod zakładką Dowódcy.

Dyplomacja

Mapa Europy jest podzielona na państwa i zawiera informacje o stosunkach dyplomatycznych każdego z nich.
Kiedy zaznaczysz któreś z państw, jego wrogowie zostaną oznaczeni kolorem czerwonym, sprzymierzeńcy - zielonym, a państwa neutralne - białym.
Tutaj też dostępne jest menu, umożliwiające zawarcie pokoju, koalicji bądź wypowiedzenie wojny.
Wejście w koalicję z innym państwem wiąże się z wieloma zaletami, można na przykład swobodnie przechodzić przez jego terytorium, a także otrzymać od koalicjanta pomoc w kampanii wojskowej.

Dowódcy

Tutaj możesz się zapoznać ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi twoich generałów, np. stopni wojskowych, doświadczenia, dowodzonych przez nich jednostek. Tutaj znajdziesz też wiele informacji historycznych o tym, kim naprawdę byli.
Doświadczenie oraz ranga generała są ze sobą powiązane - im bardziej dany dowódca jest doświadczony, tym wyższą rangę posiada. Generał otrzymuje doświadczenie za wykonywanie misji, dokonania szczególne oraz za unicestwianie jednostek nieprzyjaciela. Im wyższy stopień wojskowy generała, tym większą liczbą jednostek może dowodzić.
Aby zobaczyć, ile doświadczenia potrzebuje dany generał, aby awansować, wystarczy skierować kursor myszy na skalę doświadczenia.
Jednostki można werbować, klikając LPM na ikonę poddywizji, natomiast aby je usunąć z armii, należy użyć PPM.
Aby przełączyć pomiędzy poszczególnymi rodzajami jednostek, wystarczy klikać zakładki odpowiadające piechocie, kawalerii oraz artylerii.
Aby otrzymać dodatkowe informacje na temat jednostki, wystarczy wskazać kursorem myszy jej ikonę.

Targowisko

Ta zakładka umożliwia dostęp do opcji wymiany zasobów, np. możesz wymienić złoto na surowiec niezbędny do celów militarnych, czyli na węgiel.
Tutaj dostępne są także dodatkowe informacje na temat wymiany handlowej.

Wiadomości

Tutaj pojawiają się wiadomości o misjach, wypowiadanych wojnach oraz o propozycjach dyplomatycznych, które otrzymujesz od innych krajów.
Wypełnianie misji pozwala otrzymać dodatkowe zasoby.
Wszystkie otrzymane propozycje dyplomatyczne musisz zaakceptować lub odrzucić, gdyż w przeciwnym razie nie będziesz mógł zawrzeć z danym krajem żadnej umowy, korzystając z zakładki dyplomacji.

Statystyki bitwy

Po każdej bitwie wyświetlony zostanie ekran zawierający całe statystyki rozgrywki w danym sektorze: zdobyte doświadczenie, straty wojsk, liczbę zlikwidowanych jednostek wroga i wykonanych zadań dodatkowych, zużycie surowców itd.

Możemy zobaczyć zawsze swoją sytuację jak i przeciwnika. Po naszym ataku by zobaczyć przeciwnika trzeba kliknąć na zakładkę "strona broniąca się" i na odwrót.

Komunikaty gry

Podczas rozgrywanych w czasie rzeczywistym starć w trybie Bitwa o Europę na mapie będą pojawiać się informacje na temat stanu bitwy. Komunikaty takie mogą obejmować różne wiadomości, dotyczące danego obozu czy nieprzyjacielskiego patrolu, zajęcia kopalnie przez twoje wojsko, doniesień zwiadowców itp. Wiadomości będą się pojawiać w postaci pulsującej koperty po lewej stronie ekranu. w celu przeczytania wiadomości należy kliknąć LPM na odpowiednią kopertę.

Autor: [GP]WhiteCrow

line

Logowanie

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 14 gości.